Văn hiến Kinh Bắc

"Văn hiến Kinh Bắc" tập II tiếp tục giới thiệu những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về lịch sử, văn hoá Bắc Ninh giúp bạn đọc tiếp cận và nhận diện Văn hiến Kinh Bắc, sức sống tiềm ẩn của văn hoá truyền thống trên vùng quê xứ Bắc đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ở "Văn hiến Kinh Bắc" tập I đã giới thiệu một số làng quê tiêu biểu của Bắc Ninh, những vị Trạng nguyên xứ Bắc - đại biểu cho vùng đất hiếu học và truyền thống khoa bảng rực rỡ, đứng đầu các địa phương trong nước thời phong kiến, một số di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng trở thành di sản của nền văn hoá dân tộc và là chứng tích về một vùng đất có lịch sử lâu đời, có truyền thống yêu nước và cách mạng.

"Văn hiến Kinh Bắc" tập II giới thiệu với bạn đọc vị thế lịch sử và những truyền thống tiêu biểu của mảnh đất, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc. Đặc biệt tập sách giới thiệu địa dư hành chính Kinh Bắc - Bắc Ninh trong lịch sử được phản ánh trong một số công trình địa chí, một số sự kiện lịch sử của tỉnh Bắc Ninh, danh sách các đơn vị hành chính (huyện, thị, xã, phường, thị trấn, thôn làng, khối phố) của tỉnh Bắc Ninh hiện nay, giúp cho bạn đọc tiện tra cứu, sử dụng. Tập sách này sẽ là nguồn tư liệu quý góp phần thiết thực nghiên cứu và biên soạn Địa chí tỉnh Bắc Ninh - một công trình khoa học có giá trị thực tiễn to lớn, đang được sở Văn hoá Thông tin Bắc Ninh triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. "Văn hiến Kinh Bắc" tập II là công trình của tập thể tác giả, do Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Trần Đình Luyện làm chủ biên. Đây là cố gắng rất đáng trân trọng của các tác giả trong việc cung cấp cho bạn đọc, trước hết là nhân dân địa phương, cán bộ các cấp, các ngành, đặc biệt là học sinh các trường phổ thông, quý khách trong và ngoài nước, những tư liệu phong phú về địa dư hành chính Bắc Ninh - Kinh Bắc, một số sự kiện trong lịch sử nghìn năm Văn hiến của miền quê xứ Bắc.

Do trình độ hạn chế của các tác giả và nguồn tư liệu tập hợp chưa được đầy đủ, chắc chắn cuốn sách không tránh khỏi những sai sót, nhất là phần giới thiệu các đơn vị hành chính xã, phường, thôn, làng, khối phố của tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Rất mong độc giả thông cảm và lượng thứ.

Sở Văn hoá Thông tin Bắc Ninh ghi nhận và cám ơn sự đóng góp của tập thể tác giả và trân trọng giới thiệu "Văn hiến Kinh Bắc" tập II với bạn đọc. Rất mong nhận được sự động viên và góp ý của độc giả để "Văn hiến Kinh Bắc" những tập tiếp theo sẽ có chất lượng cao hơn, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc trong việc tìm hiểu về đất nước con người vùng quê Bắc Ninh - Kinh Bắc.